Our Team
CULTURAL SECRETARIES
SPONSORSHIP & ARTISTS
MEDIA & MARKETING
CREATIVE THINK TANK
EVENTS & PR
FINANCE CONVEYNER
TECHNICAL GEEKS
VIDEOGRAPHY & COVERAGE
Cultural Secretaries
Media & Marketing
Devansh Shukla
Aishwarya Mahapatra
Aditi Nirmal
Vatsal Mishra
Creative Think Tank
Aashish Methani
Deepesh Alwani
Muskaan Bhargava
Piyush Soni
Jatin Gidhwani
Events & PR
Siddharth Rungta
Tarun Kochar
Aniket Saxena
Shivansh Jain
Divisha Bapna
Mrighanshi Sharma
Avish Porwal
Rahul Vaishnav
Aarchi Gupta
Vidit Gupta
Bharat Agarwal
Govind Singh
Kartik Ahuja
Parth Gaur
Govind Rathi
Aashi Gupta
Finance Convener
Technical Geeks
Abhishek Patoliya
Raghav Lakhotia
Lakshya Akar
Ayush Rathi
Aditya Maharana
Bhavya Shah
Akshay Solanki
Videography & Coverage
Aman Jain
Harshit Bansal
Competitions